Tìm kiếm:

Kiểu: Forum Threads; Thành viên: huynhminhchi

Trang 1 của 6 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây.

 1. Chọn giống gà hay

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, Hôm qua 09:28 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9
  Bài viết cuối: Hôm qua 09:28 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 2. Tập luyện cho gà chọi như thế nào?

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, Hôm qua 09:22 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9
  Bài viết cuối: Hôm qua 09:22 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 3. Gà trống nòi tốt

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, Hôm qua 09:10 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 9
  Bài viết cuối: Hôm qua 09:10 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 4. Gà mái tốt

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, Hôm qua 09:31 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 15
  Bài viết cuối: Hôm qua 09:31 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 5. Gà trống giống tốt

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, Hôm qua 08:45 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: Hôm qua 08:45 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 6. Vảy yến son

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-21-2017 02:32 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 8
  Bài viết cuối: 10-21-2017 02:32 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 7. Vảy án nhãn

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-21-2017 02:09 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 8
  Bài viết cuối: 10-21-2017 02:09 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 8. Vảy linh chủ

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-21-2017 10:04 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 8
  Bài viết cuối: 10-21-2017 10:04 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 9. Vảy khai vương của gà chọi

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-21-2017 09:41 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10
  Bài viết cuối: 10-21-2017 09:41 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 10. Chân gà có cựa

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-21-2017 09:26 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 10-21-2017 09:26 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 11. Mình con gà mái như thế nào là tốt?

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-20-2017 09:01 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 10-20-2017 09:01 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 12. Con gà có 3 hàng vảy

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-20-2017 08:39 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10
  Bài viết cuối: 10-20-2017 08:39 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 13. Gà bướm

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-18-2017 08:19 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10
  Bài viết cuối: 10-18-2017 08:19 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 14. Gà nhạn

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-18-2017 08:11 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10
  Bài viết cuối: 10-18-2017 08:11 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 15. Gà hoe

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-18-2017 08:00 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10
  Bài viết cuối: 10-18-2017 08:00 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 16. Gà quạ

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-18-2017 07:53 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 10
  Bài viết cuối: 10-18-2017 07:53 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 17. Chọn gà mái làm giống như thế nào?

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-18-2017 12:36 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 11
  Bài viết cuối: 10-18-2017 12:36 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 18. Gà ô miến tía

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-17-2017 07:46 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 11
  Bài viết cuối: 10-17-2017 07:46 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 19. Gà ô kịt

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-17-2017 07:37 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 10-17-2017 07:37 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 20. Gà ô mơ

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-17-2017 07:18 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 11
  Bài viết cuối: 10-17-2017 07:18 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 21. Gà tía lau

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-17-2017 06:59 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 11
  Bài viết cuối: 10-17-2017 06:59 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 22. Con gà ngũ sắc

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-17-2017 06:41 PM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 8
  Bài viết cuối: 10-17-2017 06:41 PM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 23. Chân mẫm của gà chọi

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-16-2017 05:46 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 13
  Bài viết cuối: 10-16-2017 05:46 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 24. Gen quý của gà chọi

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-16-2017 05:37 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 13
  Bài viết cuối: 10-16-2017 05:37 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

 25. Bụng thon là gà giống tốt

  Bắt đầu bởi huynhminhchi‎, 10-16-2017 05:23 AM
  • Trả lời: 0
  • Xem: 12
  Bài viết cuối: 10-16-2017 05:23 AM
  bởi huynhminhchi  Đến bài cuối

  Diễn đàn:
  Mua bán tổng hợp

Kết quả 1 đến 25 của 145
Trang 1 của 6 1 2 3 4