Có lẽ, cửa hàng bán bản đồ thế giới là một trong số ít nơi mà hầu hết tất cả chúng ta thật sự rất ít khi có dịp đặt chân đến nhất.
Vì sao chúng ta thường ít khi ghé đến các cửa hàng bán bản đồ thế...