(GDVN) - Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết nhiều hơn về công tác thanh tra, kiểm tra liên đới tới kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Thanh tra nghiêm chỉnh nhưng không gây găng tay

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: gia sư uy tín

Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, công việc thanh tra, kiểm tra kỳ thi để tạo môi trường nghiêm trang, hướng tới việc giúp các hội đồng, những thành viên thi làm cho hết nghĩa vụ và thí tự giác thực hành quy chế.


tuy nhiên, theo ông Bằng để kỳ thi nghiêm chỉnh thì không chỉ có thanh tra, kiểm tra mà cần nhiều giải pháp, cần sự quyết tâm của toàn bộ các đội ngũ tham gia. Tại Điều 22 và 44 của quy chế thi đã nêu rõ vấn đề thanh tra, rà soát.

Trong công việc này đặc biệt coi trọng cán bộ giám sát thi, giám sát của khu vực việc, giám sát việc làm của giám thị, 1 phần của thí sinh và những người khác, đảm bảo không có người bên ngoài vào địa bàn thi. bảo đảm giám thị làm cho đúng nghĩa vụ của mình, giám sát cũng có quyền kiến điểm trưởng thay đổi giám thị giả như thấy giám thị khiến cho không đúng quy chế.
[center !important]Thí sinh nghe phổ biến lại quy chế thi tại Trường Đại học Sư phạm TP.Hà Nội.[/center !important]


Ông Bằng cũng cho biết, cơ chế giám sát là cơ chế cam đoan bên trong, cán bộ giám sát do điểm trưởng chỉ đạo. Vậy cơ chế bên trong có đủ? Ông Bằng cho rằng vẫn chưa đủ và phải thêm cơ chế giám sát bên ngoài, đó là thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra, kiểm tra sẽ độc lập với các Hội đồng các điểm thi, trực tiếp là Bộ trưởng sẽ quyết định thành lập các đoàn thanh tra, giám đốc sở ra đời đoàn thanh tra. Các trường chủ trì cụm thỉ chỉ được thành lập các đoàn kiểm tra, do hiệu trưởng xây dựng thương hiệu và độc lập với các điểm thi chứ không do điểm trưởng phân công.

bữa nay, gần 900 ngàn thí sinh khiến thủ tục tham gia kỳ thi quốc gia 2016Đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ nắm diễn biến, theo dõi giúp các Hội đồng thi làm đúng và có quyền xử lí sai phạm. Và như vậy, thanh tra, rà soát giám sát không làm thay việc của Hội đồng thi, mục đích là ảnh hưởng vào Hội đồng, điểm thi, giám thị để các chủ thể làm cho hết nhiệm vụ của mình.

Về công tác cụ thể, ông Bằng cho biết Bộ đã có hướng dẫn các Sở, trường chủ trì cụm thi, ra đời các đoàn thanh tra, rà soát và Bộ đã doanh nghiệp giải thích. đến nay 70 trường chủ trì cụm thi và 50 sở và Cục giảng đường chủ trì cụm thi đều đã xây dựng thương hiệu đoàn thanh tra, rà soát theo chỉ dẫn của Bộ.

Bộ đã tạo được kết nối giữa 120 đoàn thanh tra, rà soát đó với Bộ. Theo tin tức từ ôn Bằng, Bộ GD&ĐT đã xây dựng thương hiệu 14 đoàn thanh tra đảm đang bản đồ thi trong cả nước. Đoàn thanh tra này sẽ làm việc với 1 số hội đồng thi, bên cạnh đó đoàn thanh tra này sẽ phải chịu sự chỉ huy của Chánh Thanh tra khi không thể lãng quên sẽ đến điểm thi.

Các đoàn thanh tra, rà soát căn bản hoạt động lưu động, chứ không cắm chốt như trước kia. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động trước khi thi cho tới thi chấm thi xong.

nguồn tin được biết, 14 đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đã bắt đầu làm việc từ ngày 29/6, và ban đầu nắm được tin tức phần đông các hội đồng thi tại địa phương chuẩn bị về con người, tập hợp các lực lượng liên quan khác, Báo cáo, chuẩn bị phòng thi rất khả quan. Năm nay không có điểm thi nào dùng trường tiểu học.

Qua bàn bạc, ông Bằng thẩm định cao khâu đào tạo giám thị, đây là khâu cấp thiết, ví thử chủ quan giám thị sẽ không nắm được những điểm mới của quyết định.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng