Khi sử dụng bất kì dịch vụ vận tải Bắc Nam của các công ty vận tải, khách hàng chắc chắn nên quan tâm nhất đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa giữa các công ty và khách hàng bởi lẽ hợp đồng vận chuyển là hợp đồng giao dịch kinh tế giữa 2 bên: bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Đây là giấy tờ mang tính pháp lí, được sử dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Bởi thế, các cá nhân và doanh nghiệp nên có sự hiểu biết nhất định về loại hợp đồng dịch vụ vận chuyển Bắc Nam.Nội dung của hợp đồng vận chuyển

Nội dung hợp đồng vận chuyển hàng hoá với hợp đồng vận tải khách có những điểm chung về số lượng hàng hoá, thời gian, địa điểm nhận hàng, thời gian địa điểm trả hàng, cước phí, hình thức thanh toán, thời gian thanh toán, những thoả thuận khác về nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn mỗi bên. Những mục trên đây vô cùng cơ bản và cần thiết trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa nói riêng và hợp đồng vận chuyển nói chung. Ví dụ như, khi cước phí và hình thức thanh toán được nêu rõ ràng, công ty vận chuyển và người yêu cầu vận chuyển sẽ tự động giao dịch thanh toán theo cách thức được nêu ra từ trước, tránh chanh chấp, xích mích không nên xảy ra.

So sánh với hơp đồng vận tải khách

Do đối tượng vận chuyển là khác biệt giữa khách và hàng hóa nên hợp đồng vận chuyển hàng hóa có những điều cần chi tiết hơn. Đối với vận tải hành khách, hợp đồng cần ghi thêm loại xe, tiện nghi xe, số lượng hành lý, loại hành lý đem theo để bố trí xe phù hợp. Vận tải hành khách có đối tượng được vận tải là con người nên hợp đồng cần có những điều khoản đảm bảo sự an toàn cho hành khách cũng như sắp xếp không gian cho hành lý đi kèm. Bên cạnh đó, khi vận chuyển khách theo hợp đồng (hình thức thuê bao trọn gói) phía bên vận tải cần có hợp đồng vận tải khách mang theo.

Mặt khác, đối với dịch vụ vận tải Bắc Nam, cần ghi rõ thêm trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa về quy cách tính chất hàng hoá, cách xếp dỡ, chằng buộc, chèn lót, phương thức giao, nhận hàng hoá, cách phòng hộ dọc đường khi có sự cố, và các điều kiện khác về hải quan, quản lý thị trường, kiểm dịch. Cách đóng gói hàng hóa, chèn lót sẽ đảm bảo cho hàng hóa không bị vỡ, nát, hư hỏng, biến dạng, sự chằng buộc, xếp dỡ đúng quy cách, tuân thủ sự thống nhất giữa người yêu cầu vận chuyển với công ty vận chuyển sẽ giúp hành trình vận chuyển hàng hóa an toàn, thuận lợi nhất.

Người có thẩm quyền

Người đại diện cho mỗi bên đứng tên trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa phải là người có thẩm quyền cao nhất, tuy nhiên người có thẩm quyền cao nhất của mỗi bên được phép uỷ quyền người khác thay mặt mình ký hợp đồng vận chuyển bằng giấy uỷ quyền. Sự ủy quyền này cần được ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển.

Trên đây là những nội dung cơ bản cần biết về hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Tuy có những điểm khác biệt với hợp đồng vận tải hành khách, các nội dung chính vẫn cần phải được giữ nguyên, nhằm tạo sự logic, thống nhất và tiến trình thuận lợi cho quá trình vận chuyển.