+ Loại gà này thì chúng chuyên rúc xuống cánh đối phương, vỉa lên bấu nách và ra chân đá vào hốc nách, đùi non gọi là vỉa tối, triệt hạ bộ bay của đối phương hoặc có thể làm thọt đùi đối phương.Không làn cho chúng bay lên để đá được.
òn là gáy hoặc mu lưng, hốc nách gọi là vỉa sáng, dính đòn mu lưng đối phương xuống sức nhanh do ngộp thở và hạn chế khả năng bay của đối phương do đòn vỉa thường bẻ căng cơ cánh.Làm cho đối phương không trở tay kịp và bỏ chạy.
Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.