Gặp khó khăn khi in các tài liệu được chia ra nhiều phần

Chuẩn đoán và kê toa: Việc in các tài liệu được tổ chức thành các phần (section) riêng biệt là điều rắc rối, đặc biệt nếu mỗi phần có sơ đồ đánh số riêng của nó (ví dụ, các trang trong phần thứ nhất của tài liệu - phần mục lục chẳng hạn - không được đánh số).

Cho nên việc in đúng số trang theo nhu cầu và nhanh chóng cũng là điều khó khăn. Vì vậy bạn hãy tham khảo các tham số đặc biệt khi in của Section ( tham số có dạng PxSx - trong đó P viết tắc bởi chữ Page, S viết tắc bởi chữ Section, x là đại diện cho số thứ tự của Page và Section ), đây là các tham số được cung cấp thêm nhằm hỗ trợ cho người dùng dễ dàng và chủ động hơn khi in.

Các tham số này ta gõ vào tuỳ chọn Pages trong hộp thoại Print và không phân biệt chữ thường với chữ hoa .

Một số ví dụ:

+ S1 : In toàn bộ các trang của phân vùng Section 1.
+ P1 : In trang 1 của tài liệu
+ P1S1 : Chỉ in trang 1 của Section 1
+ P1S2-P4S6: In từ trang 1 của Section 2 đến hết trang 4 của Section 6.
+ PS3: In tất cả các trang trong Section 3

Lưu ý : + Nếu như chúng ta kết hợp hai tham số S và P khi in thì tham số P luôn đứng trước tham số S, nếu không bạn sẽ nhận được thông báo " This is not a valid print range"

+ Để nhận biết trang tài liệu cần in thuộc trang thứ mấy, section bao nhiêu thì bạn quan sát ở thanh trạng thái (Status) ở cuối màn hình.

Hình ảnh không được in ra:

Chuẩn đoán và kê toa: Máy tính của bạn có thể thiếu bộ nhớ. Thử tắt máy, khởi động lại máy tính và in lại. Nếu như vậy vẫn không được gì, hãy kiểm tra những khả năng dưới đây :

+ Chọn File/Print và nhấp nút Options trong hộp thoại Print. Trong hộp thoại Print thứ hai, hãy đảm bảo hộp kiểm Drawing Object đã được chọn.

+ Cũng trong hộp thoại Print thứ hai, hãy đánh dấu vào hộp kiểm Draft Output để yêu cầu Word in các tài liệu với ít định dạng hơn. Tùy chọn này dùng để làm việc với các tài liệu trong giai đoạn sửa bản in.

Header và Footer xuất hiện không chính xác hoặc thiếu

Chuẩn đoán và kê toa: Nếu header và footer của bạn không nằm vừa trên trang, không có đủ chỗ trống trong lề dành cho header hay footer hoặc chúng nằm trong phần không in ra của trang. Để tạo nhiều chỗ trống hơn cho các header và footer, hãy chọn File/Page Setup, chọn tab Margin trong hộp thoại Page Setup và phóng to lề trên và lề dưới. Đi đến tab Layout và tăng khoảng cách From Edge để header và foooter không bị đẩy vào phần không in của trang.