Thiên Nguyên Tinh Điện đó là Phó bản webgame cửu tinh vô song thú vị nhất trong trò chơi giành riêng cho các vị tráng sĩ.

Đồng loạt chuyển động cá biệt đang mong chờ những chư vị Cường giả, hãy dự vào ngay để được Trải Nghiệm những tính năng hấp dẫn và các phần quà quý giá từ web game Khoa Huyễn vào vai Cửu Tinh Vô song nhé.

Có không ít hoạt động vô cùng cá biệt đón nhận những vị anh hào, cùng nhau thảm gia để được Dùng thử các chức năng lôi kéo cùng các giải thưởng quý hiếm trừ phó bản web game cửu tinh vô tuy là.


Phó bản webgame cửu tinh vô song

Giải thưởng

Gia nhập hoạt động THÍ LUYỆN THIÊN NGUYÊN sẽ nhận thấy các phần thưởng cuốn hút như: EXP (x50), Đá trang bị, Hạt lòng tin ...

Cách gia nhập

Cấp: 45

Thiên Nguyên Thí Luyện có mặt vào 11:00, 15:00, 17:00, 19:00, 23:00 hàng ngày.

Cổng truyền tống vào Thí Luyện Thiên Nguyên sẽ xuất hiện bất kỳ tại Liên Vân Sơn, Lang Vương Điện (có thể kênh khác để tìm cổng truyền tống)

Hằng ngày cao nhất chỉ có 10 lần vào Thiên Nguyên Thí Luyện.