xử lý chất thải công nghiệp chi tiết, trong lĩnh vực công nghiệp, hàng tháng, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) hoạt động sản xuất thép, nhiệt điện than và cung cấp phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt đô thị khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm nuôi trồng khoảng 43 triệu tấn... Song phần lớn lượng chất thải này chưa được tận thu, dùng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành cung ứng khác Hình như Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu dùng cho cung ứng trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, Công ty Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hàng tuần 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn sử dụng kỹ thuật chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít sử dụng khoa học đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thử thách trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là với việc tái chế, tái tiêu dùng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu thành lập, cống phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, kỹ thuật và quy mô tái chế chất thải còn lỗi thời, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ nhà máy nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, tổ chức cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 cho biết, do kỹ thuật đốt tại một số người dân đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới tài năng tiêu dùng cho cung cấp vật liệu xây dựng. Hơn nữa, trong chế độ chính sách vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ phục vụ các ứng dụng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại một số người tiêu dùng nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn tầm thường, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hiểm thì tro bay của các xí nghiệp thuộc đối tượng "có tài năng" là chất thải nguy hiểm. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của cơ quan quản lý, nhà máy đối với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan sẵn sàng chuyển giao công nghệ

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường phép tắc thu hồi xử lý rác thải sau chế tạo và khuyến khích tái chế. Hình như có Chiến lược phát triển xanh năm 2012, Chiến lược lớn mạnh năng lượng tái tạo đến 2030 góc nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, cung cấp vốn, đất đai để thành lập cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực đồng ruộng, tăng cao tiêu dùng năng lượng sinh khối và khí sinh học; xây dựng mô hình cung cấp phối hợp xử lý chất thải, sinh năng lượng. Đặc biệt, ưu tiên tái chế, tiêu dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, sản xuất vật liệu thành lập, dệt may, da giày... trong chuỗi cung cấp; thúc đẩy cung ứng năng lượng từ chất thải thành phố.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các công nghệ tiên tiến để xử lý tăng cường chất lượng tro xỉ, cải thiện các công đoạn xử lí nước sạch đốt than, tăng kĩ năng tái dùng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái dùng tro xỉ từ nhiệt điện than. tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và tốt nhất sử dụng vật liệu thành lập không nung, phát triển thị trường vật liệu xây dựng từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chế độ, cách thức ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... đối với các công ty xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Quy trình xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thách thức với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã thắng lợi trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái tiêu dùng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho cung cấp. vì thế, với kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực của mình, Hà Lan chuẩn bị cung cấp Việt Nam từng bước thành lập nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện tập đoàn GC International ưng ý, Khó khăn lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì kĩ năng thu gom, tái tiêu dùng lại chưa tương xứng. đặc trưng là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu kỹ thuật, nguồn lực... để thu gom, tái dùng rác thải. GC International sẵn sàng hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam thành lập nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải