Gà con sinh trưởng và phát triển với tốc độ lạ thường trong tuần tuổi đầu tiên sau khi nở. Với chỉ từ 34-42 ngày từ khi bắt đầu đến khi kết thúc trong chu kì sản xuất gà thịt, thực hiện sự lựa chọn đúng thức ăn khởi đầu có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Cân nhắc quan trọng cho các nhà chăn nuôi là khả năng tiêu hóa của thức ăn đi da ga cua sat. Cả hai hệ thống tiêu hóa và hệ thống miễn dịch rất chưa hoàn thiện của gà con lúc nở ra. Vì thế, trừ khi thức ăn dễ tiêu hóa, hầu hết các chất dinh dưỡng sẽ đi qua đường tiêu hóa không được hấp thu sẽ bị thải ra trong phân đi da ga campuchia.


Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.

Chủ đề cùng chuyên mục: