Bằng việc sử dụng Lịch Pháp hay thời gian để ghi lại các vị trí tương đối này. Lịch Pháp sử dụng chu kỳ vận hành của sao Mộc, sao Thổ và Mặt trời. Bội số chung của 3 hành tinh này sẽ là 60 năm. 60 năm thì 3 hành tinh này sẽ trùng nhau trên 1 đường thẳng, đủ 1 vòng như vậy sẽ hình thành bộ lục thập hoa giáp.
điều cấm kỵ trong tháng cô hồn
Lục Thập Hoa Giáp này sử dụng Lịch Pháp để ghi lại các mốc trong thời điểm mỗi người sinh ra hoặc làm bất kì công việc gì thì đều ghi lại vị trí tương đối này. Bằng việc sử dụng Thiên Can - Địa chi trong việc xét xem tỷ lệ lượng hóa ngũ hành trong Năm tháng ngày giờ sinh của người đó tại thời điểm đó Vượng, Yếu, Suy, Cường, Nhược thế nào?Ta sẽ dự đoán Cát hung Vận mệnh.
Chú ý Lịch Pháp để ghi lại lá số bát tự của mỗi người thì không phải là âm lịch vì trên âm lịch không biểu thị mùa. Mà lịch tiết khí mới xét đến mùa vụ nông lịch. Ví dụ các thời điểm quan trọng như khi nào thì Lập xuân, hạ, thu, đông. Khi nào thì hạ chí, đông chí?. Xác định được thời điểm tiết khí dựa vào Lịch Pháp người ta sẽ lượng hóa thiên can, địa chi an trong lá số bát tự. Tỷ lệ này gọi là tỷ lệ ngũ hành bản thể.
Lá số được an trong tinh bàn thì gọi là lá số bát tự hay tứ trụ. Gọi là Tứ Trụ bởi có 4 trụ là Niên – Nguyệt – Nhật - Thời tức Ngày – Giờ - Tháng – Năm sinh . Trong mỗi trụ lại có từng Thiên Can, Địa Chi của từng trụ. Cho nên Bát Tự là 8 chữ, 8 chữ này biểu thị cho năm tháng ngày giờ sinh của gia chủ.
Như chúng ta đã biết Tổ Hợp của Tử Vị khoảng 38.000 lá số, Tổ Hợp của Bát Tự là 650.000 lá số tạo ra rất nhiều trường hợp và biến khác nhau. Bởi thế Bát Tự sinh thần sẽ luận đoán chính xác vận mệnh của gia chủ.
bài cúng ông thần tài
Khi con người sinh ra thì quay cùng với Trái Đất. Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ tinh cùng với Nhật Nguyệt ( m Dương) phối hợp tác động lên bản thân mỗi người. Có người thừa Thổ 1 chút, thừa Kim 1 xíu,v .v. Các dạng lực này sẽ tác động lúc nhiều, lúc ít, lúc thêm, lúc giảm tăng cường vào Bát tự của anh chị thì gọi đó là vận và Lưu Niên. Căn cứ vào Bát tự nguyên thì hầu hết 90% những người sinh ra thì thông thường là Bát tự mất thăng bằng.
Ví dụ: Một người sinh ngày 12/6/2019 chẳng hạn, Năm Kỷ (Thổ) Hợi (Thủy), Tháng Canh (Kim) Ngọ (Hỏa), Ngày Canh (Kim) Thìn (Thổ), giờ Bính (Hỏa) Tuất (Thổ). Thì trong thân thấy rằng là Hỏa, Thổ, Kim thì nhiều mà trong khi đó Mộc thì lại ít. Hơn nữa lại đang rơi vào mùa hè, Tháng Ngọ, Hỏa vượng thì càng trở lên vượng hơn. Cho nên người ta sẽ căn cứ vào lá số này, để lượng hóa thấy thân này Hỏa Vượng quá, nguyên thần lại là Kim, thì Bát tự này là mất thăng bằng.
Trái Đất và m Dương luôn mong muốn và tìm kiếm sự cân bằng. Người ta sẽ tìm ra một ngũ hành khi mà thêm vào để tạo sự cân bằng. Ví dụ Hỏa vượng quá thì thêm Thủy, Thổ hoặc Kim vào. Thêm Thủy vào thì khắc chế Hỏa, thêm Thổ vào thì tiết khí Hỏa, thêm Kim vào thì tăng lực lên, giảm nhiệt của Hỏa.