Bán chung cư HDI Tower 55 Lê Đại Hành -
Thừa Thiên-Huế là địa phương có vai trò và vị trí hết sức quan trọng đối với miền Trung-Tây Nguyên và cả nước. Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến việc ban hành chủ trương, cơ chế chính sách để phát triển Thừa Thiên-Huế xứng tầm với vai trò và vị thế của tỉnh. Năm 2009, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế và đô thị Huế đến năm 2020. Kết luận này là định hướng quan trọng của Trung ương đối với tỉnh Thừa Thiên-Huế trong những năm qua.Bán chung cư HDI Tower 55 Lê Đại Hành - Xúc tiến việc đầu tư căn hộ tại dự án như thế nào

Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Thừa Thiên-Huế đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Kinh tế-xã hội phát triển khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá cả về số lượng và chất lượng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo với du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh; kinh tế biển và đầm phá đang dần trở thành động lực phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 tăng gấp 1,91 lần so với năm 2009; thu ngân sách tăng khá; quy mô nền kinh tế được mở rộng. Quần thể di tích Cố đô Huế và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử được giữ gìn, tôn tạo, đến nay, cơ bản đã vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp; trở thành trung tâm đặc sắc của cả nước về văn hoá và du lịch; hướng tới trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Bán căn hộ HDI Tower 55 Lê Đại Hành - Đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên với thu nhập bình quân/người năm 2018, gấp 2,1 lần năm 2009; tỉ lệ hộ nghèo ở mức 5,03%, giảm 3,33% so với năm 2015; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 62%; giải quyết được việc làm cho 16.200 lao động mỗi năm. Thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới và tái định cư các hộ dân vùng thủy điện sông Hương, vùng đầm phá và phát triển bền vững các huyện miền núi. Công tác bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, nước biển dâng được chú trọng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận những vấn đề, nội dung trọng tâm như: Đánh giá, làm rõ kết quả tổ chức thực hiện Kết luận 48 trong 10 năm qua; làm rõ và sâu sắc các bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận; nhận diện, phân tích đúng bối cảnh trong nước và quốc tế, làm rõ cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của Thừa Thiên-Huế giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất triết lý phát triển, tầm nhìn và hệ mục tiêu phát triển của Thừa Thiên-Huế trong tương lai tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước.

Nguồn tham khảo bài viết: http://isunshinecity.com/hdi-tower-55-le-dai-hanh