Em đang dùng E5700 + HD6750 + 2Gb RAM dual.Các cao nhân có ai có cách để fix đồ họa game sao cho ko giật ở 1024x768 ko.

Em xài xp sp3 cho nhẹ mà thấy vẫn giật quáHelp