Sai box rồi mod xóa dùm em nhé,em box bên MMO Online rồi. Mong mod thông cảm đừng banned em nhé