Hôm bữa down đựoc bộ game Ragnarok Battle Offline, game này với game Ragnarok Online có khác nhau không vậy các bạn?