thấy trên mạng thì có link down roài nhưng chưa có crack , còn không biết ở TP đã có chỗ nào bán đĩa có sẵn crack chưa vậy