CLTB đã cho phép đăng ký và download bản OB rồi, chỉ đợi đến 24/09 khai môn nữa thôi.

vOz có ai tham gia CLTB không nhỉ ?