[MARQUEE][/MARQUEE]

Nền: PC

Thể loại: Hành động

Phát triển: Digital Spray

Phát hành: 1C

Thời gian phát hành: 1/6/2007

Cấu hình tối thiểu: Chip1,2 GHz , RAM 256 MB, DirectX 7

link đây:

http://depositfiles.com/files/1032495

http://depositfiles.com/files/1032492

http://depositfiles.com/files/1032498

http://depositfiles.com/files/1032489

http://depositfiles.com/files/1032497

http://depositfiles.com/files/1032494hoặc:http://rapidshare.com/files/50589650...pty.part01.rar

http://rapidshare.com/files/50591025...pty.part02.rar

http://rapidshare.com/files/50592473...pty.part03.rar

http://rapidshare.com/files/50593911...pty.part04.rar

http://rapidshare.com/files/50595253...pty.part05.rar

http://rapidshare.com/files/50596690...pty.part06.rar

http://rapidshare.com/files/50598243...pty.part07.rar

http://rapidshare.com/files/50599639...pty.part08.rar

http://rapidshare.com/files/50601063...pty.part09.rar

http://rapidshare.com/files/50602609...pty.part10.rar

http://rapidshare.com/files/50604234...pty.part11.rar

http://rapidshare.com/files/50605964...pty.part12.rar

http://rapidshare.com/files/50607354...pty.part13.rar

http://rapidshare.com/files/50608725...pty.part14.rar

http://rapidshare.com/files/50609987...pty.part15.rar

http://rapidshare.com/files/50611254...pty.part16.rar

http://rapidshare.com/files/50612582...pty.part17.rar

http://rapidshare.com/files/50613169...pty.part18.rarpass:

sucseed@warez-bb.org