Là một sự kết hợp tuyệt với giữa các Heroes ... Tất cả Heroes đứng lên chống lại cái ác ... Mà cái ác là những con trùm ... vậy thôi ... games trên dưới hơn 100 nhân vật ... Quan trọng là xài Art-Money hay GameHack để hack tiền mua thêm nhân vật... hahaha Chứ lúc đầu thì nó cho chỉ khoảng 20 nhân vật .Rất nhiều Version, PSP, PS2, Xbox360 , và cả PC ...Games điều khiển 1 lần 4 nhân vật để chiến đấu, tuyệt chiêu tha hồ luyệt Level + mua thêm ... Độ khó tương đối ... Cần phải tìm đường .. ko thích hợp với những ai thích game Easy ... Nhân vật chết là bỏ ... cho nên phải ... hé hé hé ....
link đây các bạn:

http://rapidshare.com/files/11533925...art01.rar.html

http://rapidshare.com/files/11534159...art02.rar.html

http://rapidshare.com/files/11534407...art03.rar.html

http://rapidshare.com/files/11534664...art04.rar.html

http://rapidshare.com/files/11534912...art05.rar.html

http://rapidshare.com/files/11535167...art06.rar.html

http://rapidshare.com/files/11535376...art07.rar.html

http://rapidshare.com/files/11535555...art08.rar.html

http://rapidshare.com/files/11535774...art09.rar.html

http://rapidshare.com/files/11535994...art10.rar.html

http://rapidshare.com/files/11536227...art11.rar.html

http://rapidshare.com/files/11536405...art12.rar.html

http://rapidshare.com/files/11536623...art13.rar.html

http://rapidshare.com/files/11536925...art14.rar.html

http://rapidshare.com/files/11537112...art15.rar.html

http://rapidshare.com/files/11537347...art16.rar.html

http://rapidshare.com/files/11537590...art17.rar.html

http://rapidshare.com/files/11537816...art18.rar.html

http://rapidshare.com/files/11787404...art19.rar.html

http://rapidshare.com/files/11787658...art20.rar.html

http://rapidshare.com/files/11787793...art21.rar.html

http://rapidshare.com/files/11787923...art22.rar.html

http://rapidshare.com/files/11788142...art23.rar.html

http://rapidshare.com/files/11788325...art24.rar.html

http://rapidshare.com/files/11788580...art25.rar.html

http://rapidshare.com/files/11788732...art26.rar.html

http://rapidshare.com/files/11788903...art27.rar.html

http://rapidshare.com/files/11789139...art28.rar.html

http://rapidshare.com/files/11789302...art29.rar.html

http://rapidshare.com/files/11789505...art30.rar.html

http://rapidshare.com/files/11789648...art31.rar.html

http://rapidshare.com/files/11789831...art32.rar.html

http://rapidshare.com/files/11790011...art33.rar.html

http://rapidshare.com/files/11790193...art34.rar.html

http://rapidshare.com/files/11790382...art35.rar.html

http://rapidshare.com/files/11790583...art36.rar.html

http://rapidshare.com/files/11790779...art37.rar.html

http://rapidshare.com/files/11790993...art38.rar.html

http://rapidshare.com/files/11791157...art39.rar.html

http://rapidshare.com/files/11791352...art40.rar.html

http://rapidshare.com/files/11791569...art41.rar.html

http://rapidshare.com/files/11791787...art42.rar.html

http://rapidshare.com/files/11791891...art43.rar.html

Password: down2crazy.com --or-- ashenvalehoặchttp://www.megaupload.com/?d=H1M9VJA8

http://www.megaupload.com/?d=JCD9O7I8

http://www.megaupload.com/?d=AYR42UW6

http://www.megaupload.com/?d=2G3A4S6X

http://www.megaupload.com/?d=QVZSK44P

http://www.megaupload.com/?d=IMIHBVIA

http://www.megaupload.com/?d=1AKAM5Q1

http://www.megaupload.com/?d=LQLI7A11

http://www.megaupload.com/?d=33HSK1A1

http://www.megaupload.com/?d=QJJZC880

http://www.megaupload.com/?d=XO4TCN9K

http://www.megaupload.com/?d=7T1ZWCHT

http://www.megaupload.com/?d=J6G64XQI

http://www.megaupload.com/?d=KI3VMFYG

http://www.megaupload.com/?d=EVYFTE6L

http://www.megaupload.com/?d=I03FUAFT

http://www.megaupload.com/?d=GLEFXD2J

http://www.megaupload.com/?d=OC3BO2XP

http://www.megaupload.com/?d=OMQAU9N6

http://www.megaupload.com/?d=DSL6JWTY

http://www.megaupload.com/?d=6HR3VIAB

http://www.megaupload.com/?d=E99SJNGB

http://www.megaupload.com/?d=OECGT9LE

http://www.megaupload.com/?d=U4NW6I59

http://www.megaupload.com/?d=DLPUKY1X

http://www.megaupload.com/?d=X32G1OD8

http://www.megaupload.com/?d=OBTYQA75

http://www.megaupload.com/?d=P375WXLC

http://www.megaupload.com/?d=ANOAM51I

http://www.megaupload.com/?d=QX9HL69U

http://www.megaupload.com/?d=OGC53DPR

http://www.megaupload.com/?d=5KX6EQGY

http://www.megaupload.com/?d=UY79XX2B

http://www.megaupload.com/?d=7Q6F4VE4

http://www.megaupload.com/?d=LO1GRUD2

http://www.megaupload.com/?d=PQNCNFYF

http://www.megaupload.com/?d=YLM1NF8C

http://www.megaupload.com/?d=ORK59H4F

http://www.megaupload.com/?d=6PRDON14

http://www.megaupload.com/?d=R8VQ6HS8

http://www.megaupload.com/?d=YAG5XWTW

http://www.megaupload.com/?d=9VPL7JLN

http://www.megaupload.com/?d=K0O6Z6FF