Trích dẫn Gửi bởi novalodit
gópý là nên thêm cấu hình cho từng game nha

như tui máy yếu doenload về lại xoá nhìu rùi
chữ ký của bạn có nguy cơ bị Mod xóa đấy(Chúc may mắn)