tui có chơi footballmanager 08 nhưng chỉ là hang gà nên cần chỉ bảo thêm ai có cái gì hay thì chia sẻ với nha

tui chơi đội Man utd nhưng hổng biết cách nào để huấn luyện cầu thủ hết

còn chế độ HLV phó hổng bik lamg gì hết nếu ai bik vui lòng chỉ giúp

còn nữa theo mọi người như thế nào là 1 chiến thuật hoàn hảo và như thế nào la 1 đội hinh xuất sắc

VUI LÒNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỂ TOPIC THÊM SỐNG ĐỘNG

THANKS

:k71

:k71

:k48

:k29:k13