trong box cũng có một bài đưa link trò này rồi nhưng mà link làm sao ấy, em dow không được, ai đó cho em cái link mới đi, cả bản giả lập nữa