Ngày xưa khi còn sinh viên mình vẫn thường hay chơi đế chế. Nhưng giờ đi làm công việc bận rộn, đi làm về mệt cũng chẳng muốn chơi. Nhưng không có trò gì giải trí cũng chán. Xem phim nghe nhạc cũng nhàm.
Nghĩ mãi mới ra ngồi xem đế chế, xem không mệt thấy hay, xem mãi không chán.

Post lên ai giống mình tham khảo nhé. Mọi người đừng có gạch đá tội em