- Cũng như những máy chủ trước đây, các vị đạo hữu khi tham gia vào máy chủ Bạch Ngọc sẽ nhận được những Giftcode giá trị lớn

- Giftcode Tân Thủ
Tàng Bảo Đồ-Cao x 2
Túi Tiên Thú Đan x 2
Túi Tụ Hồn Đan x 2
Hộp Đá Cường Hóa Tướng x2
Tọa Kỵ Tuần Lộc x 1

- Giftcode Tửu Quán
Tiên tửu x 10
Đá truyền thừa võ tướng x 5
Khí Linh x 5
Tàng Bảo Đồ x 5
Phẫn Nộ Tinh Hoa x 5

- Xem chi tiết tại: http://vothan.ongame.vn/gift-code

Cùng với việc ra mắt Bạch Ngọc sẽ là chuỗi sự kiện hỗ trợ game thủ Nhiệt Huyết Tam Quốc chuyển sang game Võ thần Arena. Xem chi tiết tại http://nhiet.ongame.vn/162-11687/ho-...han-arena.html
1. 7 Ngày Phong Thần - Thời hạn 7 ngày kể từ khi tạo nhân vậtĐăng nhập ngày 1: 100.000 Vàng + Lương thảo x10 Túi Chúc Phúc + Tàng Bảo Đồ x2
Đăng nhập ngày 2: 150.000 Vàng + Lương thảo x10 Túi Chúc Phúc + Tiên Tửu x2
Đăng nhập ngày 3: 200.000 Vàng + Lương thảo x10 Túi Chúc Phúc x2 + Đá May Mắn x2
Đăng nhập ngày 4: 250.000 Vàng + Lương thảo x10 Túi Chúc Phúc x2 + Thiên Đạo Lệnh x2
Đăng nhập ngày 5: 300.000 Vàng + Lương thảo x10 Túi Chúc Phúc x3 + Tàng Bảo Đồ-Cao x2
Đăng nhập ngày 6: 350.000 Vàng + Lương thảo x10 Túi Chúc Phúc x3 + Đá May Mắn-Cao x2
Đăng nhập ngày 7: 400.000 Vàng + Lương thảo x10 Túi Chúc Phúc x4 + Huân Chương Dũng Khí x50


2. Nạp Vip Tặng Quà Lớn - Thời hạn Vĩnh ViễnVip 1 100 KNB : Túi Vàng Lớn x1 + Trang bị Cam (Khải Giáp) Huân Chương Dũng Khí x100 + Túi Chúc Phúc x1
Vip 2 500 KNB : Túi Vàng Lớn x2 + Trang bị Cam (Khải Giáp) Huân Chương Dũng Khí x150 + Túi Chúc Phúc x2
Vip 3 1000 KNB : Túi Vàng Lớn x3 + Trang bị Cam (Khải Giáp) Huân Chương Dũng Khí x200 + Túi Chúc Phúc x3
Vip 4 2000 KNB : Túi Vàng Lớn x4 + Trang bị Cam (Khải Giáp) Huân Chương Dũng Khí x300 + Túi Chúc Phúc x4
Vip 5 5000 KNB : Túi Vàng Lớn x5 + Tọa Kỵ Thiên Lang Huân Chương Dũng Khí x400 + Túi Chúc Phúc x5
Vip 6 10000 KNB : Túi Vàng Lớn x6 + Túi Lễ bao Tọa Kỵ Huân Chương Dũng Khí x600 + Túi Chúc Phúc x6
Vip 7 20000 KNB : Túi Vàng Lớn x7 + Võ hồn Dương Tiễn Huân Chương Dũng Khí x800 + Túi Chúc Phúc x7
Vip 8 50000 KNB : Túi Vàng Lớn x8 + Túi Đá Cường Hóa Tướng ( 5, 6, 7, 8 ) Huân Chương Dũng Khí x1100 + Túi Chúc Phúc x8
Vip 9 100000 KNB : Túi Vàng Lớn x9 + Túi Tinh Phách Cam (mỗi loại 1 viên ) Huân Chương Dũng Khí x1500 + Túi Chúc Phúc x9
Vip 10 200000 KNB: Túi Vàng Lớn x10 + Túi Đá Cường Hóa Tướng ( 9, 10 ) Huân Chương Dũng Khí x2000 + Túi Chúc Phúc x10


3. Chăm Chỉ Sản Xuất - Thời hạn 7 ngày kể từ khi tạo nhân vậtSản Xuất Đẳng Cấp 12 250.000 Vàng
Sản Xuất Đẳng Cấp 15 500.000 Vàng
Sản Xuất Đẳng Cấp 17 1.000.000 Vàng
Sản Xuất Đẳng Cấp 21 Võ Hồn Tướng Cao Lan Anh + 2.000.000 Vàng


4. Võ Tướng 10 Sao - Thời hạn 7 ngày kể từ khi tạo nhân vật1 tướng trên 5 sao Túi Đá Cường Hóa Tướng (1 ,2 , 3, 4 ,5)
3 tướng trên 5 sao Túi Đá Cường Hóa Tướng x2 (1 ,2 , 3, 4 ,5)
1 tướng 10 sao Đá truyền thừa Võ Tướng Cao
3 tướng 10 sao Võ hồn Thổ Hành Tôn + Đá truyền thừa Võ Tướng Cao + Danh hiệu Quần Long Chi Thủ


5. Bát Quái Định Giang Sơn - Thời hạn 7 ngày kể từ khi tạo nhân vậtĐẳng cấp Bát Quái 1 Thiên Hộp Tụ Hồn Đan ( 3 )
Đẳng cấp Bát Quái 2 Thiên Hộp Tụ Hồn Đan ( 10 )
Đẳng cấp Bát Quái 3 Thiên Hộp Tụ Hồn Đan Cap Cấp (2 )
Đẳng cấp Bát Quái 4 Thiên Võ Hồn Thông Thiên Giáo Chủ + Hộp Tụ Hồn Đan Cao Cấp ( 8 )


6. Thần Thú Đạp Tinh Hà - Thời Hạn 7 ngày kể từ khi tạo nhân vậtNâng cấp Tọa kỵ qua 1 vòng Hộp Linh Thú Đan ( 20 )
Nâng cấp Tọa kỵ qua 2 vòng Hộp Tiên Thú Đan ( 30 )
Nâng cấp Tọa kỵ qua 3 vòng Hộp Linh Thú Đan ( 50 )
Nâng cấp Tọa kỵ qua 4 vòng Hộp Tiên Thú Đan ( 60 ) + Tọa Kỵ Cự Tê ( Thú Siêu Tốc ) + Danh hiệu Đạp Phá Tinh Hà


7. Miễn Phí Nhận Tướng Tiên - Thời Hạn 3 ngày kể từ khi khai mở máy chủChiêu Mộ 1 Huyền Tiên 600.000 Vàng 600 Huân Chương Dũng Khí
Chiêu Mộ 1 Kim Tiên 1.500.000 Vàng 600 Huân Chương Dũng Khí


8. Quần Hùng Tranh Bá - Thời hạn 7 ngày kể từ khi khai mở máy chủ

(Top tại mỗi bảng XH sẽ nhận được 1 phần quà)Hạng 1 1000 KNB
Hạng 2 500 KNB
Hạng 3 300 KNB
Hạng 4-10 100 KNB