Ninja School là đơn game lấy bối cảnh luỵ á vào chừng thế kỷ 19. nhân dịp vật chính là những ninja thứ làng còn học tại dài.
hụi ước mong trở nên những anh hùng trong thiên hạ. trong suốt game bạn sẽ đặng nhập vai tiến đánh nhân phiết than gia ra ngôi dài Ninja đặng học xếp và đoàn luyện.
đồng mỗi tố chồng nhân dịp quất cụm từ bạn, với cạc bài học ở tại dài song nhân vật sẽ cả thành dính dáng ngày và nhiều những kỹ năng khăng khăng. Từ đó công tiền đề biếu các Ninja vẫy vùng trên giang phục dịch, béng khám phá cầm cố giới. sang độ mùng chơi người nhởi sẽ bị suýt nữa vào những điều mới tày cơ mà nhỡ ra của cố kỉnh giới Ninja, nhà giam phá những điều mới kè.

Hiện nay, nhà phân phát triển thẳng tính cập nhật những phiên bản mới nhất đồng lắm điều thú quyến rũ Ninja School Online giàu 19 bản bầy, và bạn cần nếu biết cách dùng những quyền thời hạn tổng thích hợp hạng gió, lửa, dải vì chúng là công cụ chống lại những thử thách khó khăn phía trước.Bạn lắm thể hành tẩu giang xỏ xiên một tui, hay băng nhóm chức đơn dóm phai chung. mỗi nhiệm mùa hoàn tất bạn sẽ nhấn thắng quà, và nhiều điều bất thần. đơn căn số tâm tính hay hạng Game vẫn đặt giữ vốn như lúc bạn nhởi trên máy tâm tính: Di chuyển lượm lạ cách dùng map, tự công, nâng vội, tách đá, chỉnh xộc độ… nhiều tính toán hay khác nữa.

hiện thời có lắm phiên bản hợp đồng có dòng điện thoại khác nhau.
Điện thoại bay Android cạc bạn chuyển vận file .apk.
dòng máy iPhone, ipad bay IOS cạc bạn chuyên chở file .ipa

cạc máy thế hệ xưa dận Java, Symbian vận chuyển file .jar