Co Tuong là 1 bộ môn giải trí được ưa chuộng và phổ biến nhất hiện nay. Với cờ Tướng, người chơi được thả mình vào những ván cờ đỉnh cao cùng những đối thủ cân tài cân sức. Ngày hôm nay BQT Cờ Thủ xin giới thiệu với các bạn 1 thế cờ khá đặc sắc trong game cờ Tướng , thế cờ “Thuận Pháo dùng Mã cục”
Nhìn tương quan về bố cục, trước tiên quân đỏ sẽ đi Pháo vào trung lộ, bên đen cũng đi Pháo vào trung lộ. Bên đỏ tiếp tục phi Mã lên và bên đen cũng phi Mã lên. Bên đỏ đi Xe lên và quân đen đi Xe ngang qua. Kê tiếp quân đỏ sẽ đi ình hai bên lúc này quân đỏ đang ở thế tấn công hơn. Sau đó, bên đỏ sẽ phi Tốt lên để mở đường cho Mã khai triển. Quân đen thấy vậy đưa Xe ngang qua sông để bắt Tốt đen đỏ để đè Mã. Kế tiếp bên đỏ sẽ phi Mã lên theo kế hoặc và quân đen dùng Xe uy hiếp Mã. Thấy vậy, bên đỏ cho phi Mã lên, bên đen sẽ đưa Tốt lên. Thừa cơ hội, quân đỏ lấy Mã ăn Tốt, quân đen sẽ tiếp tục đưa Tốt lên. Lúc này quân đỏ sẽ tiếp tục triển khai các thế đi quyết liệt hơn. Xe đen lách qua để mở đường cho Tốt đen ăn Mã của quân đỏ, nếu Mã lùi lại và tiến lên cũng không được. Quân đỏ sẽ đi Xe ngang qua và tấn công vào đen, cho trao đổi quân Mã. Đây là thế cờ rất hay về thế đi. Lúc này hai Xe kẹp Tướng đen hai bên. Xe đen đi lên ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Quân đỏ đi ngang qua và Chiếu Tướng đen. Lúc này, Sỹ đen sẽ ăn lùi lại. Quân đỏ sẽ lùi quân Mã lại và chiếu Tướng, quân đen dùng Xe để đỡ Mã đỏ. Lúc này, Xe đỏ sẽ đi ngang qua và lượm ngay Xe đen.
Chỉ còn một bước nữa là quân đen thua. Bên đen sẽ chống Sỹ đen lên và quân đỏ sẽ dùng Xe xông thẳng lên quân Sỹ tạo ra thế song chiếu cả Xe lẫn Mã. Tướng đen phải ăn Xe đỏ của quân đỏ. Kết thúc ván cờ bằng thế ” Mã đầu Pháo hậu”, Tướng đen chết ngay lập tức vì thế tiến thói lưỡng nan.
>> xem thêm tin tức sao Han Quốc hot nhất 2015