Từ vựng tiếng trung là khóa học nhằm cung cấp những từ ngữ cơ bản nhất, giúp người học làm quen với tiếng Hán. Thông qua khóa học này trên Vocab.vn, học viên sẽ được rèn luyện tổng hợp từ vựng liên quan đến mọi mặt của đời sống hàng ngày ở trình độ cơ bản. Kết thúc khóa học từ vựng tiếng trung cơ bản, học viên có thể giao tiếp cơ bản thông thường dựa trên các từ vựng đã học. Hãy đăng kí học ngay để nâng cao vốn từ vựng tiếng Hán của bạn.

15 Chủ đề (281 từ vựng)


1 第一课:你好!

你好


2 第二课:汉语不太难。

Học tiếng Trung không khó.


3 第三课:谢谢。

Các từ vựng chủ đề cảm ơn.


4 第四课:你去哪儿。

Học các từ vựng về thời gian,địa điểm...


5 第五课:这是什么书?

Học một số đại từ xưng hô và cách gọi ngôn ngữ của các nước.


6 第六课:这 是 王 老师 。

Học cách giới thiệu và mời khách khi đến chơi nhà.


7 第七课:我学习汉语。

Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Hán.


8 第八课:你吃什么?

Học từ vựng về một số món ăn.


9 第九课:苹果一斤多少钱?

Học các từ vựng về mua bán.


10 第十课:我换人民币。

Học từ vựng về ngoại tệ, mẫu câu về đổi tiền.


11 第十一课:他住哪儿?

Học từ vựng về cách hỏi đường và chỉ đường


12 第十二颗:您身体好吗?

Học các từ vựng về thăm hỏi.


13 第十三课:我们都是留学生。

Học một số từ vựng liên quan đến trường học.


14 第十四课:你在哪儿学习?

Học cá từ vựng về trường học.


15 第十五课:这个箱子很重。

Học các từ vựng về vật dụng cá nhân.