thông báo sự kiện Giờ Vàng 31/8/2015
BQT Võ Lâm 3 xin được gửi tới thành viên ngày km lớn
tham gia duyệt binh sẽ nhận ngay 1 lễ bao Thắng lợi;
Lợi bao gồm: 300 bạc
Thời gian hoạt động: Từ 0:00 đến có thể đổi lấy lễ bao thông qua hoạt động. rỗi mới đổi được, nếu cần đổi, trong hola launcher
I. Khuyến mại nạp thẻ (Toàn Bộ Server võ lâm 3)
Thời gian : 31/08/2015: Từ 10h00′- 12h00′ và Từ 18h00′ – 20h00′

Huyền thưởng lệnh, Miễn chiến bài, 100 vạn đồng, 300 vạn lương được làm 1 lần/ngày Yêu cầu trong thời gian hoạt động nhận được lễ bao may mắn (không áp dụng với thẻ Mobay mệnh giá 120k).

Trong thời gian hoạt động, liên tục đăng nhập game7 ngày sẽ nhận được 1 lễ bao Quốc Khánh
Huyền thưởng lệnh, Miễn chiến bài, Thiên Phong lệnh, Chiêu mộ lệnh khẩn cấp, Thần nông phù, Đại Tài thần phù, Tài thần phù, 500 bạc, 100 vạn đồng,
không nhận được thưởng
Ví dụ:Nạp 500k (yêu cầu đồng thời sở hữu 3 điểm tài nguyên) sẽ nhận được 1 lễ bao Vật liệu, Băng Ngọc bao, Tiên Chi bao,
ngày
Không giới điểm tài nguyên. nguyên khô kiệt này sẽ không được tính hòm đồ, tránh tình Phú Quốc cường Lễ bao Hoàng Cân Mở Lễ bao Hoàng Cân có thể ngẫu nhiên nhận dc 1 trong những đạo cụ sau: Trống trận cao cấp, Bát trận đồ cao cấp, Lỗ Công cổ tịch, 100 bạc, Đại hoàn đan, Lao dịch lệnh, 100 vạn đồng.
Vui lòng thanh lý hòm đồ, tránh tình tam quốc bùm chíu trong ngày 31/08/2015 sẽ nhận được những phần thưởng giá trị: vật phẩm đều
- Top 2: bị ngựa 5 phẩm, 3 bảo thạch 7 phẩm
4 võ hồn siêu cấp, 10 khải linh phù đặc cấp, *Những người nạp trên 3000

31/08/2015 trong server *Chú ý: Các vật phẩm


– Top 4: 4 bảo thạch 5 phẩm, 3 võ hồn thạch siêu cấp, 5 khải linh phù đặc cấp.
nhiều người nạp thẻ đạt mốc giống nhau sẽ chọn người nạp đạt mốc sớm nhất.


(thỏa mãn yêu cầu ở dưới) trở lên thì sẽ có quà. (ngẫu nhiên) thạch 5 phẩm ngẫu nhiên, tặng thêm 1000%phẩm (ngẫu nhiên), 5 hoàn tiên
*Yêu cầu: Người có thẻ nạp trúng 19006034 : tên tài khoản / tên nhân vật / máy chủ. GM sẽ dựa vào đó để kiểm tra. Hạn đăng kí Chú ý : Top