Như tiêu đề, Boilu muốn tổ chức 1 bữa offline ăn nhậu, giao lưu, kết hợp chém gió, thắt chặt tính đoàn kết của anh em trong box ... v v mà Boilu không biết nên tổ chức ở đâu. Các VOZer vào báo danh tình hình địa bàng sinh sống cho Boilu biết nhé.