Nghe các bác bảo nên đi top hoặc nên đi bot mà chả biết nó khác nhau chỗ nào còn mid thì khoảng cách nó ngắn,minion lên lên tục farm ngon thì biết rồi

Ko lẽ các pro thường chọn đi top nên newbie phải né top hoặc ví dụ như top toàn thằng chuyên bắn xa mình lên nó khều máu mình

Ai giúp em hiểu hơn với nhé