như tit có pro nào giúp em với bộ runes dùng được cho cả 2 con thì càng tốt