Em đang chơi Warwick và cảm thấy rất thích hợp với champ này. Anh em có thể chỉ em cách build truyền thống hay cách build nào lạ lạ cũng được (cho e cái hình item luôn nha em mới chơi nên không biết hết tên item).

Rất mong được sự chỉ dạy tận tình của anh em