đây là phim hoạt hình về LoL do khựa làm, coi cũng vui phết Phim hiện tại đã qua season 2, xem ở đây

http://www.youtube.com/show/lalalademacia?s=2