chuyện là em mỡ game lên thì nó kêu là tải bản cập nhật mới. bấm tải thì no hiện len là đường truyền bị vấn đề rồi kết nối internet gì gì đó. em rs máy lai rồi vẫn báo nv. mới nãy tãi đc 53% thì nó lai hiện cái bảng đó. Thím nào biết giúp em với