Vâng, SK đang triển khai chiến thuật của SGJ , nhường GP blue để last hit khi 1vs2 ở bot lane. Và đổi bot lên top để đì Yorick, phải chăng SK Gaming là fan của SGJ