Sáng hôm nay vừa vào mình thấy mục custom đã được mở rồi. Custom nghĩa là cho phép tạo room, đặt pass rồi đó mời ai vào chơi cũng được. AE voz có gì hồi tạo room rồi vào đánh với nhau cho dễTrong custom đã có chế độ Dominion và map 1vs1, chắc hồi phải làm vài ván