Mình vừa tạo custom game VOZ training room, pass 12345. Anh em vào luyện cùng nhau nhé.

Bây giờ cứ cố định tạo room vào buổi tối nhé