Server mở sớm lúc 8 giờ 8 phút. Mình vừa ăn hành trận đầu tiên :-<. Anh em Voz ai muốn chơi chung add nick Boilu In Love nhé