Lineage 2 offical sắp mở server mới, có anh em nào vào chơi ko cho xin cái nick nhờ ^^