mình đang chơi...muồn làm quen với mọi người có gì giúp đỡ..hoặc buôn bán cũng như khi đi buôn gặp đạo tặc có gì giúp đỡ nhau..nhé..

minh giới thiệu trước:

nick : hachoa lv27 sv:thái dương