Có anh em nào oánh DOTA ko ý nhỉ, server Eurobattle.net ýCho xin cái nick cái nào.Danh sách nick của vOzer trên Euro:1. Aladdin aka Aladdin

2. KingOFighter aka KingOFighter

3. Yukumi aka Yukumi

4. cdk aka quachtinhpro

5. msv aka msv

6. Demon[vn] aka Demon[VN]

7. khanhtrang9 aka ongtrum1

8. apollp aka [DN]Duy

9. lon_ton_sai_vat aka [NVT]HaiLua

10. 7bua aka 7bua

11. blueghost aka BGvn

12. 1413 aka kemsusu

13. resident-evil aka ocer

14. truyenth aka truyenth

15. Nayumi aka Imuyan

16. meiL aka mau_va_nuoc_mui

...Danh sách sẽ còn cập nhật thêm.