Hôm nay theo dõi page của ôngMr T, thấy ổng đăng status tuyển người học beatbox, ông Mr T này cũng đã từng tham gia tại các buổi biểu diễn lớn tại Việt Nam, thậm chí còn được lưu diễn thế giới.
Đọc sơ qua comment trên đấy, thấy rất nhiều bạn xin học beatbox của anh này, lúc đầu không biết ảnh dạy ở đâu, về sau đọc comment tìm hiểu 1 hồi mới biết là dạy trên ccTalk.Sắp tới, ngày 15/08 anh này có biểu diễn trên ccTalk ,chắc ảnh dự định dạy trên đó luôn . Ngoài anh này nghe nói còn có pé hot girl Như Hexi cũng tham gia dẫn chương trình hôm đó nữa.
Bữa 15/8 đó chắc 7h tối online ccTalk đợi sẵn luôn, chờ 8h ông Mr T này lên room rồi nghe thử xem sao.Các bác muốn học Beat Box luôn không ? Bữa đó lên ccTalk xem chung luôn nè