Xin mạn phép chia sẽ Kĩ Thuật này của mình ! Có thể nhiều bạn đã hiểu về nó trước mình , xin các bạn có ý kiến thì bổ sung giúp mình ! Cảm ơn các bạn xây dựng 1 Hoa Sơn vững mạnh !



Trong 1 lần PK với 1 char Cái Bang , mình vô tình chạy thật xa và anh CB ấy dí theo , mình đã dùng 6x lướt ngược lại hướng mà anh ấy dí theo và kết quả là 6x nhảy liên tục tới 3 dame chí mạng hơn nữa cây máu của anh ta , mình bồi thêm BHQN và combo 1x thì anh ấy nằm sấp ! sau đó anh ta pm hỏi mình sao sock dame dữ vậy , mình cung~ thực sự ngạc nhiên về vấn đề đó nên hôm nay mình thử test và đã hiểu dc quy tắc ra x3 dame của 6x !



Như hình này bạn thấy chiêu 6x khi lướt thẳng vào mục tiêu sẽ nảy lên liên tục là 2 dame





Và cách thức mình lướt thì nhảy ra tới 3 dame !





Cách thức rất dễ làm :

Bạn chạy và giữ khoảng với mục tiêu hết tầm của chiêu 6x ( tức là tầm nữa màn hình ) , canh mục tiêu vừa chạy vào khoảng cách có thể lướt của 6x ( Mục tiêu di chuyển ngược lại với mình ) thì tung 6x sẽ nhảy ra 3 dame liên tục !