Xin mạn phép chia sẽ Kĩ Thuật này của mình ! Có thể nhiều bạn đã hiểu về nó trước mình , xin các bạn có ý kiến thì bổ sung giúp mình ! Cảm ơn các bạn xây dựng 1 Hoa Sơn vững mạnh !Trong 1 lần PK với 1 char Cái Bang , mình vô tình chạy thật xa và anh CB ấy dí theo , mình đã dùng 6x lướt ngược lại hướng mà anh ấy dí theo và kết quả là 6x nhảy liên tục tới 3 dame chí mạng hơn nữa cây máu của anh ta , mình bồi thêm BHQN và combo 1x thì anh ấy nằm sấp ! sau đó anh ta pm hỏi mình sao sock dame dữ vậy , mình cung~ thực sự ngạc nhiên về vấn đề đó nên hôm nay mình thử test và đã hiểu dc quy tắc ra x3 dame của 6x !Như hình này bạn thấy chiêu 6x khi lướt thẳng vào mục tiêu sẽ nảy lên liên tục là 2 dame

Và cách thức mình lướt thì nhảy ra tới 3 dame !

Cách thức rất dễ làm :

Bạn chạy và giữ khoảng với mục tiêu hết tầm của chiêu 6x ( tức là tầm nữa màn hình ) , canh mục tiêu vừa chạy vào khoảng cách có thể lướt của 6x ( Mục tiêu di chuyển ngược lại với mình ) thì tung 6x sẽ nhảy ra 3 dame liên tục !