Dạo các map train thấy rất nhiều người có danh hiệu Sứ giả 9k hỏi thì họ nói code sứ giả 9k nhưng mình nhập nhiều code đến nay chưa có danh hiệu này. Ai có code này có thể share cho mình đc ko. Cảm ơn nhiều