1. Liệu loài người có đơn độc trong vũ trụ?

2. Khi nào có thuốc chữa bệnh ung thư?

3. Chúa trời có tồn tại hay không?

4. Vũ trụ lớn như thế nào?

5. Sự sống bắt đầu ở đâu và như thế nào trên Trái đất ?

6. Có thể đi xuyên thời gian hay không?Thời gian vũ trụ chứa đựng những "lỗ sâu" - một không-thời gian được giả định, giúp tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Tuy nhiên, các "lỗ sâu" không ổn định và để vượt qua nó cần lực rất lớn.
7. Loài người sẽ xâm chiếm vũ trụ?

8. Nguồn năng lượng nào sẽ thay thế dầu mỏ?

9. Vũ trụ sẽ biến mất như thế nào?

10. Loài người có thể sống đến bao nhiêu tuổi?