Hi các bạn!

Gần đây có một số bạn đang thắc mắc về một số nhiệm vụ sư đồ cũng như cách xuất sư. Vì vậy hôm nay mình viết topic này để nói chi tiết hơn về các hoạt động liên quan đến sư đồ này.Đầu tiên là thu nhận đệ tử. Sư phụ cấp 59 trở lên, hơn đồ đệ tối thiểu 15 cấp và chưa có quá 2 đệ tử. Đồ đệ cũng dưới cấp 59 và chưa có quá 2 sư phụ. Để nhận đệ tử, thường theo cách thông dụng nhất, Ctrl + chuột phải vào người muốn thu nhận, chọn Nhận đệ. Sau khi người kia đồng ý, 2 người chính thức trở thành sư đồ.Tuy nhiên bạn cũng có thể chủ động tìm sư phụ hoặc đệ tử bằng các bấm S mở giao diện sư đồ, rồi tìm đến các mục Tìm thấy hoặc Tìm trò.Sau khi đã là sư đồ, đồ đệ mở giao diện sư đồ để thấy các nhiệm vụ sư đồ. Hoàn thành các nhiệm vụ đấy và bấm Hồi báo với sư phụ. Đệ tử sẽ nhận được kinh nghiệm theo từng nhiệm vụ và sư phụ nhận được điểm 9k theo từng nhiệm vụ.Ngoài ra, hàng ngày sư phụ và đồ đệ có 5 lần truyền tống free đến nhau. Vì vậy khi gặp nhiệm vụ khó khăn hay đối thủ khó chơi, hay đừng ngần ngại gọi cứu binh ^^.

Hơn nữa khi đồ đệ dùng củ không khóa mua đồ ở Kỳ trân các, Sư phụ cũng sẽ nhận được một lượng củ khóa tương ứng ở NPC Quản lý Ngoại giao (có thư thông báo gửi về).Sau khi bái sư hơn 14 ngày, đệ tử đạt cấp 69 và hoàn thành ít nhất 40 nhiệm vụ sư đồ thì có thể xuất sư. Sư phụ chọn đệ tử cần xuất sư -> kick xuất sư. Sẽ nhận được 10k điểm 9k nếu là vip 5k nếu chưa vip.Có thể thấy, sư đồ mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biết ở các server mới. Vì vậy hy vọng rằng các bạn tận dụng tối đa được các lợi ích từ tính năng này mang lại.