Có rất nhiều bạn thắc mắc và băn khoăn khi làm nhiệm vụ Thương Hội ở NPC Bồ Thọ Canh ở 5 thành thị lớn .Mình làm bài viết này mong các bạn chú ý hơn khi làm nhiệm vụ này.Hiện tại thì nhiệm vụ thương hội đã mở cho tất cả thành viên chưa VIP vẫn có thể tham gia nhé.1. Yêu cầu :2. - Mỗi khi hoàn thành 1 nhiệm vụ thương hội đều được thưởng EXP.

- Mỗi khi hoàn thành 10 lần nhiệm vụ đều có bạc khóa < 50000 bạc khóa= 5 vạn bạc khóa ingame>

- Hoàn thành tất cả 40 nhiệm vụ , các bạn sẽ có 20 vạn bạc không khóa và 1 thủy tinh lv.6 khóa.Điều cần chú ý ở đây là phần thưởng :

Các bạn nhớ là khi nhận nhiệm vụ phải là VIP và giữ VIP trong suốt quá trình làm thương hội thì khi ấy mới nhận được phần thưởng là : 20 vạn bạc không khóa và 01 thủy tinh lv.6 khóa nhé.
Một số TH dưới đây sẽ nhận được phần thưởng ít hơn nhé :

1.Nhận nhiệm vụ vẫn còn VIP nhưng khi làm chưa xong giữa chừng hết VIP.

2.Nhận nhiệm vụ khi chưa là VIP

3.Nhận nhiệm vụ khi chưa là VIP , tới khi nhiệm vụ thứ (39/40) hoặc (40/40) mới bắt đầu mua VIP để hoàn thành rồi trả nhiệm vụ Thương Hội.
P/S: Mong mọi người chú ý tới vấn đề này khi làm Thương Hội nhé ! :U