Có rất nhiều bạn thắc mắc và băn khoăn khi làm nhiệm vụ Thương Hội ở NPC Bồ Thọ Canh ở 5 thành thị lớn .



Mình làm bài viết này mong các bạn chú ý hơn khi làm nhiệm vụ này.



Hiện tại thì nhiệm vụ thương hội đã mở cho tất cả thành viên chưa VIP vẫn có thể tham gia nhé.



1. Yêu cầu :



2. - Mỗi khi hoàn thành 1 nhiệm vụ thương hội đều được thưởng EXP.

- Mỗi khi hoàn thành 10 lần nhiệm vụ đều có bạc khóa < 50000 bạc khóa= 5 vạn bạc khóa ingame>

- Hoàn thành tất cả 40 nhiệm vụ , các bạn sẽ có 20 vạn bạc không khóa và 1 thủy tinh lv.6 khóa.



Điều cần chú ý ở đây là phần thưởng :

Các bạn nhớ là khi nhận nhiệm vụ phải là VIP và giữ VIP trong suốt quá trình làm thương hội thì khi ấy mới nhận được phần thưởng là : 20 vạn bạc không khóa và 01 thủy tinh lv.6 khóa nhé.




Một số TH dưới đây sẽ nhận được phần thưởng ít hơn nhé :

1.Nhận nhiệm vụ vẫn còn VIP nhưng khi làm chưa xong giữa chừng hết VIP.

2.Nhận nhiệm vụ khi chưa là VIP

3.Nhận nhiệm vụ khi chưa là VIP , tới khi nhiệm vụ thứ (39/40) hoặc (40/40) mới bắt đầu mua VIP để hoàn thành rồi trả nhiệm vụ Thương Hội.




P/S: Mong mọi người chú ý tới vấn đề này khi làm Thương Hội nhé ! :U