Cho mình hỏi map 9x mới ra có gì khác ?

Làm nhiệm vụ trong đó có được nhiều phần thưởng hơn không ?

Vận Tiêu ở ngoài xong vào đó vận tiêu tiếp đc k ?

Thanks