Đọc trang báo thấy có mấy vụ nữ sinh cần điểm, phải đi ngủ chung với thầy giáo, có vụ cần cả điểm môn Công Nghệ . Riết không hiểu nổi luôn.Hồi đi học, thấy điểm chẳng quan trọng, 5 là đủ. Học chơi chơi kiếm 5 điểm, còn mấy môn kia thì tầm 3,5 điểm. Môn nào giỏi , ok thì kéo lên. Đi học điểm không phải quan trọng hết. Điểm vừa đủ là ok, kiến thức không có, điểm cao thì được gì. Mấy bác thấy đúng không ?

Một thầy giáo đã phải đứng trước vành móng ngựa vì gạ nữ sinh lớp 10 đổi tình lấy điểm.
Tuy nhiên, theo bài báo thì đa số là bên thầy giáo là người đưa ra đề nghị . Mấy bác bên Voz thấy sao ? Nếu trong trường hợp mấy bác không đủ điểm, thầy cô đưa ra đề nghị gì đó hấp dẫn (như bỏ tiền mua điểm, or bỏ tình...) , mấy bác có chịu đổi không ?Nguồn từ trang soha, các bác cần nguồn có thể tự google search,